Contact

Stichting Het R.C. Maagdenhuis
Herengracht 220
1016 BT  Amsterdam
tel 020 624 39 03, fax 020 638 28 14
Email: info@maagdenhuis.nl

De Stichting Het R.C. Maagdenhuis is een ANBI.
Het fiscale nummer (ofwel RSIN) is 2958764.
De leden van het bestuur verrichten hun werkzaamheden ter Liefde Gods en alzo om niet. Het lidmaatschap van de giftencommissies is ook onbezoldigd. De stichting heeft een eigen salarisregeling en volgt op vrijwillige basis de overige arbeidsvoorwaarden uit de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

De giften-activiteiten van Het Maagdenhuis zijn verdeeld over twee commissies:

  • Giftencommissie Nederland (voorzitter de heer I. van Lidth de Jeude)
  • Giftencommissie Buitenland (voorzitter de heer T. van Meeuwen)

Voor informatie over aanvragen m.b.t. projecten voor ouderen in Nederland kunt u zich wenden tot mw. G. Boshuis.
Voor informatie over aanvragen m.b.t. overige projecten in Nederland kunt u zich wenden tot mw. I. van Keulen.
Voor informatie over aanvragen uit Suriname kunt u zich wenden tot dhr. T.J.M. de Jong.
Voor informatie over aanvragen m.b.t. overige landen kunt u zich wenden tot mw. A. van de Roemer.
Voor verdere informatie kunt u zich richten tot dhr. T.J.M. de Jong, directeur.

Onze aandachtsgebieden