Samenwonen Samenleven

De Amsterdamse Stichting Samenwonen Samenleven (SWSL) is ontstaan als project van de Protestantse Diaconie in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer in een periode waarin de wijk grote problemen kende. De werkwijze is ongewoon. Niet door grote bijeenkomsten, maar juist door kleine ontmoetingen zonder agenda, wordt geleidelijk vertrouwen opgebouwd tussen buurtbewoners, die vreemden zijn voor elkaar. Op die manier wordt de dialoog tussen bewoners met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden bevorderd. Er ontstaat een gesprek over het leven in de buurt en er wordt een door de bewoners zelf geformuleerde ‘agenda voor de buurt’ gevormd. Deze agenda heeft geleid tot een groot aantal nieuwe vrijwilligersinitiatieven, waarvan er een aantal zijn uitgegroeid tot grote en duurzame organisaties.
De werkwijze kost tijd en een bezielende ondersteuning van een projectcoördinator, maar blijkt erg effectief in het samenbrengen van burgers en in -na enige tijd- de vorming van informele welzijns- en zorgnetwerken.

Het Maagdenhuis heeft samen met een zevental landelijke fondsen een actieve rol gespeeld bij de doorontwikkeling van SWSL (methodiekbeschrijving en onderzoek) en uitrol naar andere stadsdelen met veel kwetsbare bewoners. De stichting is nu actief in vijf stadsdelen.
Naast de basisactiviteiten van SWSL, zijn er ook verschillende satelliet projecten gesteund door Het Maagdenhuis. Een voorbeeld daarvan is de inrichting van een huiskamer in De Buurtzaak in de wijk Overtoomse Veld. De Buurtzaak is een huis waar kwetsbare buurtbewoners terecht kunnen voor sociale contacten, hulp en empowerment.

Swsl1
Swsl1 Swsl2 Swsl3 Swsl4

Onze aandachtsgebieden