AMWAHT: Allochtone Mantelzorgers Werken aan hun Toekomst

De stichting BMP (Bevordering Maatschappelijke Participatie) is een landelijke projectorganisatie die de deelname van mensen aan maatschappelijke processen bevordert. De stichting verkent maatschappelijke thema’s en ontwikkelt daarbij manieren om participatie te stimuleren.
In het project AMWAHT ontwikkelde BMP een opleiding voor allochtone mantelzorgers om lotgenotengroepen te vormen met andere mantelzorgers en deze groepen vervolgens te begeleiden. Door de zware zorglast raken allochtone mantelzorgers vaak in een isolement waardoor ze het extra zwaar hebben. Ervaringen delen met lotgenoten is voor deze mensen heel waardevol.
De opleiding wordt uitgerold naar 15 tot 20 steden verspreid over het land (onder andere Almere, Alkmaar, Breda, Den Helder, Nijmegen en Zwolle).

Onze aandachtsgebieden