Van hulpverlening naar informele zorg

Er zijn de laatste jaren vele ontwikkelingen rond informele netwerken waar te nemen.
Bekend zijn projecten, die gericht zijn op vrijwilligerswerk en burendiensten, gericht op kwetsbare groepen. In sommige wijken ontstaat zo’n netwerk niet vanzelf en daarom nemen mensen het initiatief om de solidariteit binnen een buurt te ontwikkelen. Door deze initiatieven wordt een sociaal weefsel in de wijk gevormd, waarin ook mensen die meer geïsoleerd leven zich makkelijker thuis voelen.
De toename van deze informele zorg kan niet los gezien worden van de beperkingen in de formele hulpverlening. Door bezuinigingen verdwijnen voorzieningen. Maar ook voelen steeds meer mensen zich niet thuis in het aanbod van de reguliere zorg en hulpverlening. Dit laatste geldt onder meer voor mensen met een niet-Westerse achtergrond.

Swsl2

Onze aandachtsgebieden