VanHarte Resto’s

Samen eten is een beproefd recept om mensen met elkaar in contact te brengen. Verspreid over het land brengen 25 VanHarte Resto’s dit principe in praktijk om mensen uit kwetsbare groepen – bijvoorbeeld eenoudergezinnen, allochtonen, ouderen en gehandicapten – uit hun isolement te halen. De Resto’s zijn gevestigd in buurthuizen of in scholen. De meeste zijn gelegen in multiculturele wijken.
Het streven is zoveel mogelijk verschillende culturen aan de eettafel te verwelkomen. Het resultaat is dat mensen elkaar en de wijk beter leren kennen en vriendschappen sluiten. Sommigen organiseren met elkaar uitjes of gaan gezamenlijk op vakantie.

De maaltijden zijn goedkoop, maar het aanbieden van betaalbare maaltijden voor mensen met een kleine beurs is nadrukkelijk niet het enige doel van VanHarte. De gezamenlijke maaltijden zijn het middel om mensen met elkaar en met hulp- en dienstverleners in contact te brengen. Instanties komen informeren over hun aanbod, hulpverleners eten mee en leren zo de mensen kennen.
Tijdens of na de maaltijden zijn er regelmatig optredens, er wordt voorlichting gegeven (bijvoorbeeld over financiën), er worden spelletjesavonden georganiseerd, etc.

De werkzaamheden worden verricht door enkele vaste krachten. Alle VanHarte Resto’s bieden ruimte voor leerlingen, mensen in een re-integratietraject, inburgeraars en maatschappelijke stages. Mensen met een beperking doen werkervaring op en vergroten zo hun kans om door te stromen naar een reguliere baan.
Het Maagdenhuis heeft een aantal VanHarte Resto’s financieel gesteund.

Van-harte-resto1
Van-harte-resto1 Van-harte-resto2 Van-harte-resto3

Onze aandachtsgebieden