Stichting Welzijn Helmond: Duizend en één Kracht

In het landelijke project Duizend en één Kracht zijn sinds 2007 in drie jaar tijd 50.000 allochtone vrouwen in 26 gemeenten bereikt. Dit project -in belangrijke mate gefinancierd door het ministerie van OCW- had tot doel de maatschappelijke participatie van allochtone vrouwen te vergroten. Gemeenten, vrijwilligersorganisaties, vrijwilligerscentrales, vrouwenorganisaties en migrantenorganisaties werkten intensief samen. 

Helmond was één van de deelnemende gemeenten. De doelgroep bestond uit 870 allochtone vrouwen tussen 40 en 54 jaar, die niet of nauwelijks in beeld zijn: vrouwen zonder uitkering en zonder schoolgaande kinderen. De vrouwen werden bereikt via informatiebijeenkomsten, het vrouwencentrum, de ruilwinkel, mond tot mond reclame, enz.
Tot eind 2011 namen 154 allochtone vrouwen deel aan de drie maanden durende empowerment-training ’Ontdek je kracht en pak je kansen’. Na afloop zijn zij geholpen door een vrijwilliger uit het project Taalcoaches om hun weg te vinden naar bijvoorbeeld Gilde Samenspraak, ROC-opleidingen, EHBO- en reanimatiecursussen en sportactiviteiten. Voorts werden in Helmond nog 300 andere vrouwen bereikt via informatiebijeenkomsten en activiteiten in het kader van Duizend en één Kracht.

Na afloop blijft het contact met de vrouwen bestaan door bijeenkomsten. Circa 85% van de vrouwen blijft na de training vrijwilligerswerk doen. Door deelname verandert ook de thuissituatie van de vrouw: ze krijgen een netwerk, hun taalbeheersing wordt beter, het zelfvertrouwen neemt toe en de invulling van hun dagelijks leven wordt minder eentonig.

In Helmond heeft de gemeente -als enige in het land- het project zelf gefinancierd. Stichting Welzijn Helmond wil het project voortzetten en meer vrouwen uit de doelgroep bereiken; het werk is nog niet af. De werkwijze in het vervolgproject is vergelijkbaar met de afgelopen jaren, alleen zullen een aantal vrijwilligers -op eigen verzoek- breder worden ingezet dan bijvoorbeeld taalcoach. Ook wordt het project uitgebreid naar alle allochtone vrouwen, ook met een Westerse afkomst. Het Maagdenhuis ondersteunt het vervolgproject gedurende enkele jaren. Tijdens het vervolgproject wil men de basis leggen voor structurele voortzetting door samenwerking met zorginstellingen en bedrijfsleven en een geleidelijke, volledige overdracht aan vrijwilligers.

Levgroep1
Levgroep1 Levgroep3

Onze aandachtsgebieden