Ontmoeting en participatie

Sociale cohesie wordt vaak in verband gebracht met ‘oog hebben voor elkaar’, dat wil zeggen ook voor kwetsbare mensen in de wijk, die geïsoleerd zijn geraakt, door eenzaamheid, gebrek aan werk of geld, door taalproblemen of door afnemende vitaliteit of ziekte. Natuurlijk hebben deze mensen veel belang bij ‘een wijk voor iedereen’ waarin ze kunnen deelnemen aan sociale verbanden en elkaar kunnen ontmoeten. Door elkaar beter te leren kennen, wordt het gevoel van betrokkenheid versterkt.

Niet alleen de sterke schouders hebben het vermogen om iets toe te voegen aan de wijk. Iedereen heeft competenties om het leven in de buurt leuker en interessanter te maken. Het aantal projecten, dat op die betrokkenheid van iedereen inspeelt, groeit. We noemen deze ontwikkeling ook wel 'modern nabuurschap'. Niet de kwetsbaarheid staat centraal, maar juist het vermogen om het leven met elkaar kleur te geven. In de vorming van stadsdorpen zien we deze ontwikkeling snel op gang komen.

Van-harte-resto1

Onze aandachtsgebieden