Zorgcoöperatie Schaijk

Dat buren en buurtgenoten elkaar te hulp schieten, is goedbeschouwd een voorwaarde voor een succesvolle en leefbare samenleving. Initiatieven die onderlinge steun en zelfredzaamheid stimuleren zijn van grote waarde.
Schaijk is een dorpskern met bijna 7.000 inwoners in de gemeente Landerd (Noord-Brabant). De Vereniging Zorgcoöperatie Schaijk zet zich in om zorgbehoevende inwoners, waaronder ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking, op een plezierige manier in het dorp te kunnen laten wonen. Zonder de inspanningen van de Zorgcoöperatie zouden deze mensen zijn verhuisd naar elders, soms tientallen kilometers buiten het dorp, en daarmee hun gehele sociale netwerk zijn kwijtgeraakt.
Het Maagdenhuis financierde een deel van de inrichting van een ontmoetingsruimte en een advies- en informatiepunt.

Zorg-cooperatie-schajik1
Zorg-cooperatie-schajik1 Zorg-cooperatie-schajik2 Zorg-cooperatie-schajik3 Zorg-cooperatie-schajik4

Onze aandachtsgebieden