’t Zorghuus

't Zorghuus is een burgerinitiatief voor kleinschalig wonen in Ysselsteyn bij Venray. Het biedt een nieuw thuis voor mensen die graag samen wonen en samen leven in hun vertrouwde dorpse sfeer. Er zijn twee groepen van acht mensen met dementie en één groep van acht mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking.

De bewoners van ‘t Zorghuus met dementie of andere geheugenproblemen kunnen niet (meer) zelfstandig wonen en hebben een verpleeghuisindicatie. Kinderen, familie en kennissen kunnen makkelijk binnenlopen. Dankzij de begeleiding van vrijwilligers blijven de bewoners deelnemen aan activiteiten in het dorp. Uitgangspunt is dat de bewoners in ’t Zorghuus kunnen blijven wonen, ook als ze meer zorg nodig hebben.
De groep bewoners met een verstandelijke of meervoudige beperking is verticaal samengesteld en bestaat uit mannen en vrouwen van diverse leeftijden. Door die mix wordt een optimale sfeer bereikt, waarin bewoners veel aan elkaar hebben.

De groepsbegeleiding zorgt voor een hechte sociale band tussen de bewoners. Samen eten en samen activiteiten doen. Maar ‘t Zorghuus biedt ook rust, privacy en geborgenheid. De open sfeer is uitnodigend voor familieleden en bekenden. Ouders mogen actief deelnemen aan de begeleiding en ze worden betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. Vrijwilligers zijn vaak goede bekenden of familie van de bewoners.

Zorghuus1
Zorghuus1 Zorghuus2 Zorghuus3 Zorghuus4 Zorghuus5

Onze aandachtsgebieden