Coöperatieve verenigingen

Een bijzondere en zeer recente ontwikkeling is de vorming van coöperatieve verenigingen en stadsdorpen. Bewoners nemen het heft in handen om weer grip te krijgen op gemeenschappelijke voorzieningen. Zij organiseren zich om zelf vorm te geven aan activiteiten en gemaksdiensten, maar soms ook aan de organisatie van de ouderenzorg. Het doel is vaak een inclusieve samenleving. Dat houdt in dat door burenhulp en lokale solidariteit bereikt wordt dat zorgbehoevende inwoners op een plezierige manier in een dorp kunnen blijven wonen. In deze projecten zien we hoezeer vrijwilligerswerk naar twee kanten werkt: vrijwilligers geven veel, maar het leven in de buurt of het dorp wordt aangenamer en gevarieerder. De coöperatieve verenigingen die ook zorg organiseren dragen zelfs nog breder bij aan de samenleving. Zelf georganiseerde en ingekochte zorg is beduidend minder duur dan de traditionele institutionele zorg.

Rond deze nieuwe ontwikkelingen is nog veel te ontdekken. Vooral de kleinschalige inzet van zorg en de betrokkenheid van vrijwilligers levert nog tal van problemen op met bijvoorbeeld voorschriften van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Deze verbiedt op een aantal punten de inzet van vrijwilligers bij intensieve zorg. De regering erkent de fricties: het oude kwaliteitsdenken houdt nieuwe ontwikkelingen letterlijk tegen. Dit besef leidt tot experimenten met regelarme zorg.

Het Maagdenhuis ondersteunt coöperatieve verenigingen en stadsdorpen en is betrokken bij de ontwikkeling van een ondersteuningsstructuur.

Zorghuus5

Onze aandachtsgebieden