Vrouwengroepen in de landbouw

Diep gewortelde tradities en geloof, maar ook materialistische belangen, zorgen er voor, dat in een groot deel van de wereld vrouwen nog steeds worden onderdrukt. Ze worden buitengesloten bij belangrijke beslissingen en behandeld als tweederangsburgers.  Vrouwen dragen enorme lasten: ze zorgen in traditionele maatschappijen voor een groot deel van het geld voor het gezin. Ze werken voortdurend, vaak in een informele setting, om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Hun geld wordt besteed aan de voeding van het gezin, aan de gezondheid van hun kinderen en hun echtgenoot en aan het naar school sturen van de kinderen. Veel mannen verdienen, als ze werken, vaak een veelvoud, maar besteden hun geld eerder buitenshuis en voelen zich minder verantwoordelijk voor hun gezin.

Het versterken van economische onafhankelijkheid van vrouwen draagt bij aan hun zeggenschap in de maatschappij waar ze deel van uitmaken. Helaas brengt geld verdienen alleen geen soelaas, het is wel een begin. Vrouwen kunnen alleen volwaardig deelnemen in hun milieu en invloed uitoefenen, als zij ook kansen krijgen op onderwijs en vorming en als zij de mogelijkheid krijgen hun nieuw verworven kennis toe te passen.

In Senegal ondersteunt Het Maagdenhuis veel vrouwengroepen, die activiteiten uitvoeren waarmee ze een aanvulling verdienen op hun inkomen. Na een eenvoudige start rond productiemiddelen, ondersteunen we de organisatie en het beheer van bijvoorbeeld een nieuw verworven molen van een vrouwengroep. We versterken de technische en cognitieve capaciteiten. Dit leidt op termijn tot deelname aan besluitvorming in hun gemeenschap.

Of en zo ja op welke wijze mannen bij vrouwengroepen moeten worden betrokken is een dilemma. Mannen beschouwen de inkomsten van de vrouw soms als een excuus om zich nog verder van enig engagement ten aanzien van het gezin te onttrekken. Dit pleit er voor om op de één of andere manier mannen te betrekken bij de ontwikkeling. Anderzijds moet voorkomen worden, dat zij zich de onderneming gaan toe eigenen op het moment dat het economisch of qua macht en aanzien interessant wordt.

In Togo steunt Het Maagdenhuis veel minder vrouwenprojecten. De aard van de aanvragen is daar verantwoordelijk voor. Het Maagdenhuis heeft niet de mogelijkheden hierin te sturen: we gaan slechts in op wat de bevolking wil, soms ook op wat een lokale organisatie wil bereiken. De economisch versterkende projecten waar vrouwen baat bij moesten vinden, zijn nog niet succesvol te noemen.

Coeurs-unis4

Onze aandachtsgebieden