Projet Villages Développement (Togo)

De katoenteelt in Togo staat al lange tijd onder druk door de komst van synthetische stoffen. Het marktaandeel van katoen is daardoor gedaald. De overheid geeft katoenboeren geen subsidies meer en betaalt slecht.
De organisatie Projet Villages Développement (PVD) uit Lomé probeert daarom al enige tijd boeren over te halen voor andere gewassen te kiezen, in het bijzonder soja en igname (yamwortel). Naar deze gewassen is niet alleen meer vraag op de lokale markt, ze verbeteren ook de bodemstructuur. Bij roulatie van culturen nemen de opbrengsten toe. PVD geeft de boeren advies over landbouwtechnieken en over de verwerking van soja en igname tot producten die ook het dagelijks dieet van de lokale bevolking kunnen verrijken.
Het Maagdenhuis steunde een tweejarig project van PVD waaraan 42 boeren deelnamen. De grootste investering betrof de opleiding en begeleiding van de boeren. Door de overstap op de nieuwe teelten konden zij al na een jaar rekenen op een verdubbeling van hun inkomen. Het project is sindsdien uitgebreid. Er nemen inmiddels meer dan 200 gezinnen aan deel.

Pvd1
Pvd1 Pvd2 Pvd3 Pvd4 Pvd5 Pvd6 Pvd-togo7 Pvd-togo8 Pvd-togo9 Pvd-togo10 Pvd-togo11 Pvd-togo12

Onze aandachtsgebieden