Verbetering productiemethoden

In veel landen wordt de keuze welke gewassen worden verbouwd, bepaald door traditie of door voedingsgewoonten. De kennis van landbouwtechniek is beperkt, als enige vorm van begeleiding dor overheidsdiensten ontbreekt. Invloed van buitenaf kan leiden tot verkeerde keuzes. Ongelukkige voorbeelden zijn die waarin boeren in het verleden zijn gestimuleerd tot monoculturen van gewassen voor de export, zoals katoen en pinda's. Door gebrek aan roulatie en overvloedig gebruik van kunstmest raakt de grond uitgeput en de boeren zijn afhankelijk geraakt van de prijzen voor grondstoffen op de wereldmarkt.
Voorlichting over het nut van roulatie van gewassen is soms succesvol, maar vaak ook niet. Essentieel is de actieve betrokkenheid van de boeren zelf bij het maken van keuzes.

Pvd-togo12

Onze aandachtsgebieden