Weeshuis La Providence, Lomé (Togo)

Het weeshuis La Providence is gerealiseerd door het OCPE (Organisation Chrétienne pour la Protection et l'Epanouissement de l'Enfance au Togo). Het beheerdersechtpaar bleef jaren kinderloos en adopteerde een kind. Het viel hen zwaar om hun adoptiekind te kiezen, wat zou er worden
van al die andere? Dit leidde tot de opzet van een kleinschalig weeshuis met een familiaal karakter voor de allerkleinsten. Alleen weeskinderen of achtergelaten kinderen tot 3 jaar worden toegelaten. Intussen leven er 22 kinderen in La Providence, tussen 0 en 7 jaar oud.

De beheerders zetten zich er voor in, dat alle kinderen voor hun zevende jaar in een adoptiegezin worden geplaatst. Bij kinderen, waarvan één ouder nog in leven is, wordt getracht het weer thuis te krijgen. De sfeer in La Providence is heel vriendelijk: alles is op en top verzorgd, de kinderen zijn er gelukkig. Je vergeet bijna dat je in een bijzonder arm Afrikaans land bent als je de oase van rust binnenstapt die La Providence heet.

De beheerder is tevens eigenaar van een groot stuk land in de buurt van Kpalimé. Hij heeft een plan ontwikkeld om op een deel van de grond door tuinbouw, kippenteelt en een viskwekerij inkomsten te genereren voor het weeshuis.
La Providence heeft Het Maagdenhuis onder meer om financiering van de startkosten van de agrarische activiteiten gevraagd. Het beheerdersechtpaar, dat zichzelf zoveel moeite en zelfopoffering getroost, verdient zeker onze steun en daarom is naar aanleiding van de aanvraag een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Volgens dat onderzoek kan de tuinbouw en de kippenteelt een interessante bijdrage aan de exploitatie leveren. De viskweek wordt echter te riskant en te weinig lonend geacht. Het Maagdenhuis heeft de startfinanciering voor tuinbouw en kippenteelt ter beschikking gesteld. Voor een deel van de exploitatie blijft La Providence aangewezen op haar vaste weldoeners.

Weeshuis-la-providence1
Weeshuis-la-providence1 Weeshuis-la-providence2 Weeshuis-la-providence3 Weeshuis-la-providence4 Weeshuis-la-providence5 Weeshuis-la-providence6 Weeshuis-la-providence7

Onze aandachtsgebieden