Inkomengenererende projecten

In veel landen heeft de bevolking in rurale gebieden moeite om het hoofd boven water te houden. De belangrijkste oorzaken zijn veranderingen in het milieu, verlies van voedselbronnen en verlies van voorzieningen door verstedelijking.
Op sommige plaatsen zien we initiatieven van de bevolking die tegenwicht bieden aan dit proces. Samenwerking en verbetering van vakkennis spelen een grote rol bij dit soort projecten. Zulke initiatieven verdienen onze sympathie.

Soms zijn inkomengenererende projecten gericht op nieuwe bedrijfsvormen, zoals toerisme of nieuwe vormen van handel. Het gaat soms om gecompliceerde projecten, die een forse investering vragen. Helaas hebben we ervaren, dat dit soort projecten kunnen mislukken door teveel invloed van buitenaf, meestal in de vorm van ontwikkelingshulp. Eigen initiatief en gevoel van eigenaarschap van de bevolking is daarbij essentieel. Of zoals één van onze samenwerkingspartners in Suriname het formuleert: “de inlandse bevolking wil ‘aan de voorkant’ wel meedoen met ontwikkeling, maar ‘aan de achterkant’ zit zij vast aan de eigen cultuur”.

Projecten rond fair economic development kunnen zeker in aanmerking komen voor onze ondersteuning, maar vragen veel voorbereiding (kennismaking) en begeleiding. Onder gunstige omstandigheden kunnen zulke projecten van grote waarde zijn voor de lokale ontwikkeling. Het Maagdenhuis heeft een voorkeur voor projecten, waarin de economische groei direct leidt tot grotere ontwikkelingskansen van mensen in de verdrukking. We hebben bijvoorbeeld verschillende projecten gesteund, die vrouwen in staat stelden om letterlijk uit hun isolement te komen en respect van hun omgeving (en partner) te verdienen.

Weeshuis-la-providence4

Onze aandachtsgebieden