Verbetering levensomstandigheden

Voor Westerse ontwikkelingswerkers is de verleiding groot om met hun vakkennis en ervaring in te grijpen in de lokale gewoonten. Onze jarenlange ervaring in Senegal en Togo heeft ons doen inzien, dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor de verbetering van hun levensomstandigheden. Hulp van buitenaf doet niet altijd goed. Op korte termijn kan een als hulp bedoelde ingreep succes brengen. Maar na enige tijd gaan de weldoeners weg. Als de mensen dan niet gewend zijn zelf verantwoordelijkheid voor het project te dragen, valt het resultaat weg. Kleinschalige projecten, die door de lokale bevolking zelf al zijn gestart, werken daarom het beste om levensomstandigheden op de korte én langere termijn te verbeteren.

Het Maagdenhuis steunt bij voorkeur investeringen, als die vergezeld kunnen gaan van kennisoverdracht en coaching, gericht op het voortzetten en onderhouden van projecten. Vaak onderhouden we jarenlang contact. Ook stimuleren we de duurzaamheid van projecten door te helpen bij het ontwikkelen van verdienmodellen en inkomengenererende activiteiten. Daarbij verwerven we vaak de steun van andere fondsen. Met projecten om levensomstandigheden te verbeteren zijn we vooral actief in Suriname en Togo.

Weeshuis-la-providence7

Onze aandachtsgebieden