Twinningsproject: Seniorenburgers Nickerie (Suriname)

Binnen het werkprogramma in Suriname neemt het project Seniorenburgers een bijzondere plaats in. Het project is gericht op ontwikkeling van ouderenzorg in het westelijke deel van Suriname, Nickerie en omstreken. Het project wordt gedragen door de lokale welzijnsorganisatie WIN. De inzet van het project is kleinschalige zorg gericht op het zelfstandig wonen van ouderen.

Om het initiatief te versterken, heeft Het Maagdenhuis met de WINgroep sinds 2011 een breed samenwerkingsverband opgebouwd, waarin ook Nederlandse organisaties in de ouderenzorg, gezondheidszorg, beroepsopleidingen, mantelzorgondersteuning en zorgverzekering, alsmede het streekziekenhuis Nickerie en de lokale vrouwenorganisatie, een bijdrage leveren. De activiteiten voorzien in de start van een mantelzorgtraining en verschillende vormen van patiëntenvoorlichting in 2013. Op den duur is ook een opleiding diabetesverpleging voorzien.

De as van het project is de bouw en realisatie van een dienstencentrum voor zorg, dagopvang en een open eettafel. Tevens wordt een achttal seniorenwoningen gebouwd. Deze zijn bestemd voor onder meer zorgbehoevende ouderen die voor korte tijd niet thuis kunnen wonen i.v.m. nazorg na ziekenhuisopname of respijtzorg om de mantelzorg een adempauze te gunnen. Ook zijn de studio’s geschikt voor kort verblijf van in Nederland wonende ouderen.

Het Maagdenhuis participeert in dit project met een investering in de bouw (renteloze lening). De aflossingen op de lening worden gestort in een lokaal fonds voor een doorgaande maatschappelijke ontwikkeling rond het seniorenburgers project. Met deze en andere gelden zullen vervolgprojecten worden gerealiseerd teneinde de keten van kleinschalige voorzieningen verder uit te bouwen.

Meer informatie over de WIN-groep is te vinden op www.win-groep.com

Hoofdstuk-1.5a
Hoofdstuk-1.5a Hoofdstuk-1.5b Hoofdstuk-1.5c Hoofdstuk-1.5d

Onze aandachtsgebieden