Stichting PlusPunt, Rotterdam: voorlichting dementie Turkse en Marokkaanse ouderen.

Stichting PlusPunt richt zich op zelfontplooiing van senioren en versterking van hun participatie. Een van de vele opmerkelijke projecten van PlusPunt is de coördinatie van 35 groepen Anders Ouder Worden, verspreid over Rotterdam. Met vele cursussen en workshops als Ongekend Talent (Sebastiaan Gans Prijs 2010), Deel je Leven, Samen Leven, Samen Zorgen en Isolementsproject Noord bereikt PlusPunt vele Turkse en Marokkaanse ouderen.

Steeds meer oudere migranten komen in aanraking met dementie. Op deze ziekte rust binnen de migrantengemeenschappen een taboe. Allochtone ouderen kunnen daardoor nog meer in een isolement raken dan autochtone ouderen met dezelfde ziekte. Hun mantelzorgers raken overbelast en goede zorg en hulp wordt niet gezocht. Bovendien zien allochtone ouderen en hun familie een verpleeghuis als een verwerpelijke oplossing.

In 2010 organiseerde Pluspunt een voorlichtingsproject over dementie. Er werden ruim 700 migranten bereikt (de doelstelling was 480). Vanwege de grote belangstelling wordt het project voortgezet. Ook wordt er een training opgezet om de aanpak over te dragen.
Het Maagdenhuis ondersteunde Pluspunt om de bijeenkomsten in 2011 en 2012 voort te zetten. Men verwacht direct circa 550 en indirect nog eens 1.000 mensen te bereiken.

Het concept van Pluspunt is erg succesvol en wijkt af van soortgelijke bijeenkomsten elders, door:
- voorlichting door een getrainde vrijwilligers uit de eigen doelgroep;
- niet de mensen die geaccepteerd hebben dat de ziekte er is, zijn de doelgroep, maar juist de mensen die het als een taboe zien, het ontkennen of zich er tegen verzetten;
- na de grote voorlichtingsbijeenkomsten, zijn er huiskamerbijeenkomsten waar in kleinere kring dieper op de onderwerpen wordt ingegaan. Ook zijn er huisbezoeken en persoonlijke ondersteuning als de drempel om naar de huisarts te gaan, te hoog is.

Hoofdstuk-1.3a
Hoofdstuk-1.3a Hoofdstuk-1.3b

Onze aandachtsgebieden