Kennisnetwerk en ontwikkelde methodieken

Sinds 2008 ondersteunt Het Maagdenhuis samen met zes andere fondsen het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen. Dit netwerk is opgericht om de aandacht voor levensvragen tot een geïntegreerd onderdeel te maken van de zorg voor ouderen. Zowel beroepskrachten als vrijwilligers maken deel uit van het netwerk.
De urgentie is dat in de ouderenzorg de geestelijke verzorging door beroepskrachten nagenoeg overal wordt wegbezuinigd. Bovendien ondervinden vrijwilligers de handicap dat er in de samenwerking met beroepskrachten de nodige weerstanden te overwinnen zijn.
Het project wordt uitgevoerd door het ontwikkelingsinstituut Vilans. Via de deelnemende partners en regionale netwerken worden best practices verzameld en beschreven. Voorts ontwikkelt het netwerk trainingen voor professionals en vrijwilligers. Ook is er een website Expertisenetwerk Levensvragen

Het Ministerie van VWS participeert financieel in het kennisnetwerk, naast de fondsen; een unicum in publiekprivate samenwerking binnen de maatschappelijke sector. Momenteel financiert de Nederlandse Zorgautoriteit de ontwikkeling van een protocol. De strategische waarde van zo’n protocol is groot: op den duur zal door het protocol verankerd worden, dat aandacht voor levensvragen een vast onderdeel moet zijn van de verleende zorg.

Onze aandachtsgebieden