Levensvragen

Als gevolg van de toenemende ontkerkelijking, staat de geestelijke zorg voor ouderen en zieken al tientallen jaren onder druk. Bezuinigingen in de zorg en invoering van tijdgebonden prestatienormen hebben de geestelijke zorg verder uitgehold. Met deze bezuiniging is de aandacht voor bezinning en reflectie op levensvragen teruggelopen.
Onder de bezielende leiding van het Centrum voor Levensvragen in Nijmegen is er sinds een jaar of tien sprake van een beginnende herwaardering. De hernieuwde aandacht voor zingeving en levensvragen biedt meer ruimte voor niet religieuze, existentiële bezinning. In het moderne begrip worden de volgende domeinen onderscheiden:

  • het recht op ruimte voor jezelf, voor bezinning, het recht op stilte;
  • verdieping in de eigen levensloop met vragen naar het waarom en hoe, met het doel meer begrip en tevredenheid rond het eigen leven te krijgen;
  • voorbereiding op het afscheid van het leven;
  • levensbeschouwelijke, religieuze beleving.

Onze aandachtsgebieden