Stichting WonenPlus: preventief huisbezoek in Wieringen

Stichting WonenPlus biedt in een groot aantal gemeenten in Noord Holland een uitgebreid pakket diensten aan voor ouderen, alsmede informatie en advies, educatieve en recreatieve activiteiten. WonenPlus onderscheidt zich al vele jaren door de brede inzet van vrijwilligers naast een beperkt aantal beroepskrachten.

Wieringen is een voormalig eiland met vijf dorpen en twee buurtschappen. Door het WMO-loket werd gesignaleerd, dat de 640 oudste zelfstandig wonende bewoners van 75 jaar en ouder geen gebruik maakten van enige voorziening, zoals woningaanpassing, bijstand, etc. Om die reden werd het project huisbezoek gestart. Huisbezoek is een goede manier om ouderen te informeren over bestaande diensten en regelingen en tegelijkertijd te signaleren of ouderen geïsoleerd raken of op een andere manier in de knel komen. Alle 75-plussers die dat wensen worden bezocht door getrainde vrijwilligers. Zij geven informatie, signaleren mogelijke problemen en geven eenvoudige adviezen. Een ouderenadviseur begeleidt de vrijwilligers. Tevens behandelt deze consulent (complexe) vragen van ouderen en zorgt waar nodig voor een doorverwijzing.

De bevindingen tijdens de huisbezoeken worden besproken met de gemeente, die daardoor haar beleid beter kan afstemmen op de behoefte van ouderen.

Wonen-welzijn

Onze aandachtsgebieden