Stichting Tympaan, overbruggingsbijdrage ontmoetingsgroep ‘Blijf Actief’ in Abcoude

Ouderen met geheugenproblemen en/of met beginnende dementie kunnen sinds enkele jaren geen gebruik meer maken van dagopvang, gefinancierd vanuit de AWBZ.
De provincie Utrecht heeft het initiatief genomen om een vorm van alternatieve opvang te ontwikkelen voor deze ouderen, die anders tussen wal en schip raken. Aanmeldingen komen binnen via de dementieconsulent, maatschappelijk werk en allerlei zorg- en hulpverleners. De ontmoetingsgroep komt wekelijks bij elkaar. Het programma wordt in overleg met de deelnemers samengesteld. Doel is onder meer de ouderen bij de maatschappij te betrekken en hen actief te houden. De groep wordt begeleid door een activiteitenbegeleidster en vrijwilligers.
Het resultaat van de pilot is goed; mensen komen hun huis uit, de zelfredzaamheid wordt beter, het netwerk wordt groter en opname kan uitgesteld worden. Gebleken is dat deelnemers ook buiten de ontmoetingsgroep om met elkaar afspreken.

Voor de groep ‘Blijf Actief’ in Abcoude was financiering van de provincie beschikbaar tot juli 2012. Overleg met de gemeente over voortzetting liepen, ondanks de positieve evaluatie, vooralsnog op niets uit. Het Maagdenhuis droeg bij aan de overbruggingsfinanciering.  De welzijnsinstelling is in gesprek gegaan met een geneesmiddelenfabrikant over financiering, en wederom met de gemeente.

Tympaan1
Tympaan1 Tympaan2 Tympaan3

Onze aandachtsgebieden