Stichting Dorpsraad de Weebosch: inrichting ouderenruimte in buurthuis ’t Sant

Weebosch (gemeente Bergeijk) is een kleine kern met bijna 150 senioren van 75 jaar en ouder. Er is een kerk, een basisschool, een sportpark en een buurthuis.  Voor ouderen ontbreekt er veel in het dorp. Er zijn geen aangepaste woningen, nauwelijks voorzieningen en er is behoefte aan ontmoeting. In 2012 werd het buurthuis vernieuwd.   In het buurthuis werden een huiskamer en bewegingsruimte, een dagopvang met geschoolde vrijwilligers en een eetpunt (met name voor ouderen en schoolkinderen) gerealiseerd. De dagbesteding heeft zowel geïndiceerde, als niet-geïndiceerde deelnemers.

Er werd een dorpsondersteuner aangesteld, als vraagbaak en parttime coördinator met een vrijwilligersgroep. Voor gebruik van de digitale vraagbaak kregen ouderen speciaal computeronderwijs. 

In de nabije toekomst zet de dorpsraad zich in voor aangepaste ouderenwoningen, verbeteren van vrijwilligerswerk en overleg met de gemeente over optimale inzet van WMO-middelen. Na aanleg van de glasvezelkabel komen tevens voorzieningen voor domotica, welzijnsdiensten en bijvoorbeeld een beeldspreekuur met de bank en het gemeentehuis beschikbaar.

Het plan omvatte veel meer dan alleen het buurthuis. De lokale gemeenschap heeft een visie ontwikkeld, hoe het dorp voor alle leeftijden aantrekkelijk te houden en hoe ouderen kunnen blijven wonen in het dorp, ook bij toenemende zorgbehoefte. De plannen zijn ontwikkeld in samenspraak met alle partijen in het dorp. 

Onze aandachtsgebieden