Het Venster: vergroting netwerk eenzame ouderen

Stichting Protestants Christelijk Ouderenwerk ‘Het Venster’ steunt kwetsbare ouderen met een breed scala aan diensten, waaronder educatieve en recreatieve activiteiten, preventieve en activerende huisbezoeken, alarmering, oppasservice voor dementerende ouderen, dagopvang en terminale thuiszorg. Het Venster bedient met zeven medewerkers en ruim 300 vrijwilligers 1.000 tot 1.500 ouderen. Het Maagdenhuis ondersteunde de organisatie met een algemene bijdrage voor de inrichting van het dienstencentrum en voor het project Preventieve welzijnsbezoeken.

Bijzonder vermeldenswaard is het project SOciale Netwerk Ondersteuning (Sono).
Mensen die zich eenzaam voelen of die over een klein sociaal netwerk (familie, vrienden, buren en kennissen) beschikken, kunnen door middel van Sono uit hun (dreigend) sociaal isolement gehaald worden. De begeleiding door een Vensterconsulent is er opgericht weer een netwerk op te bouwen dat ‘om de cliënt heen staat’. Personen uit de sociale omgeving, netwerkleden, worden (weer) betrokken bij het leven van de cliënt.

De Vensterconsulent begeleidt zowel de cliënt als de netwerkleden gedurende ongeveer een jaar, tot het nieuwe sociale netwerk zelfstandig kan functioneren. Afhankelijk van de wensen van de cliënt, wordt het aantal bezoeken vastgesteld.

Onze aandachtsgebieden