Gemeenschappelijk wonen oudere migranten

Oudere migranten – een snel groeiende groep in Nederland – hebben niet alleen last van gebruikelijke beperkingen als gevolg van hun leeftijd, maar kampen vaak ook met andere problemen: een laag inkomen, een slechte woonsituatie en sociaal isolement als gevolg van de taalbarrière. Daarbij maken zij weinig gebruik van de formele zorg terwijl de informele zorg van hun familie minder wordt.
Het Maagdenhuis nam in 2008 het initiatief voor een stimuleringsprogramma WoonSaem, gericht op de woon- en leefsituatie van oudere migranten. Deze ouderen hebben andere wensen en verwachtingen dan autochtone ouderen. Met name hebben zij behoefte aan een vertrouwde woon- en leefomgeving, ingebed in de eigen culturele waarden.

Binnen WoonSaem ondersteunen we allochtone ouderen die op zoek zijn naar een gemeenschappelijke woonvorm. Uit onderzoek weten we dat ouderen die in zo’n woonvorm leven, zich gelukkiger en vitaler voelen. Een belangrijke voorwaarde voor succes is wel dat de betrokken ouderen tezamen een ‘goede’ groep vormen. Dat wil zeggen een groep met onder meer inbreng van alle leden en met voldoende evenwicht tussen nabuurschap en zelfstandigheid/privacy.
In opdracht van WoonSaem, heeft bureau ActivAge daartoe de methodiek ‘Samen Zelfstandig’ ontwikkeld. In deze methodiek worden de ouderen zelf betrokken bij het realiseren van hun woongroep. Ze worden begeleid, maar het (vele) werk wordt hen niet uit handen genomen.

Sinds januari 2012 zijn acht groepen gestart met het programma van WoonSaem. De groepen variëren in grootte van 20 tot 40 ouderen. De ouderen hebben een Marokkaanse, Chinese, Afghaanse, Iraanse, Hindoestaanse of Javaanse achtergrond. In twee van de acht groepen nemen ouderen met verschillende culturele achtergronden deel.
De kans van slagen is groot, dankzij de samenwerking van WoonSaem met potentiële verhuurders. In korte tijd is rond een aantal locaties concreet overleg gaande en de eerste groepen zullen in 2014/2015 kunnen verhuizen.

Meer informatie over WoonSaem en gemeenschappelijk wonen voor oudere migranten is te vinden op www.woonsaem.nl 

Woonsaem1
Woonsaem1 Woonsaem2 Woonsaem3 Woonsaem4 Woonsaem5 Woonsaem6

Onze aandachtsgebieden