Activering ouderen

De maatschappelijke positie van ouderen verandert snel. Toen de institutionele ouderenzorg ontstond, lag de nadruk op segregatie van de samenleving en het bieden van rust na een werkzaam leven. In de jaren negentig groeide de aandacht voor zelfstandigheid en zelfredzaamheid, maar het ouder worden stond in die jaren nog steeds in het teken van zorgbehoefte, kwetsbaarheid, eenzaamheid en de kosten van de vergrijzing.
Op steeds meer plaatsen zien we een tegenstroming ontstaan: de wereld van zorg en welzijn gaat zich meer richten op de competenties van ouderen en er ontstaan projecten rond activering en sociale participatie van ouderen.
Ook de rol van ouderen zelf verandert: de nieuwe generatie stelt hogere eisen aan het leven en dus aan het ouder worden en zoekt daarbij zijn eigen oplossingen. We spreken zelfs van ‘Het nieuwe ouder worden’, van ‘Active Ageing’. Meer vitaliteit, zelfregie en vermindering van eenzaamheid draagt bij aan een betere ervaren gezondheid, beperking van doktersbezoek en ander zorggebruik. Zelf geproduceerd welzijn bevordert de participatie van ouderen en de sociale samenhang.

Het Maagdenhuis steunt al vele jaren projecten gericht op zelfredzaamheid en eigen initiatief van ouderen. In bijna honderd dorpsgemeenschappen hebben we een initiatief ondersteund om een ontmoetingsruimte te behouden of te creëren. Bijna altijd gaat het om dorpen, waar de laatste winkel, postkantoor of bank is verdwenen.
Voorts steunt Het Maagdenhuis projecten, die het voor minder vitale ouderen mogelijk maken om zo lang en zo aangenaam mogelijk zelfstandig te wonen. Het betreft projecten die eenzaamheid verminderen door het organiseren van activiteiten (dagbesteding) of het versterken van het sociaal netwerk.
Een heel actuele ontwikkeling is de vorming van stadsdorpen en coöperatieve verenigingen, waar ouderen nadrukkelijk zelf, collectief, de regie nemen over de organisatie van zorg, welzijn en ontmoeting.

Een bijzonder voorbeeld van activering is het leven in een gemeenschappelijke woonvorm. Deze leefvorm is een tijdje wat uit de gratie geweest. Nieuwe inzichten uit onderzoek leren dat ouderen in een gemeenschappelijke woonvorm gelukkiger zijn en zich vitaler voelen. Voor ouderen die prijs stellen op een vertrouwde omgeving van gelijkgestemden is deze woonvorm uiterst waardevol. Voor Het Maagdenhuis is dit reden geweest om het stimuleringsprogramma gemeenschappelijk wonen voor oudere migranten ‘WoonSaem’ te starten.

Tympaan2

Onze aandachtsgebieden