Alliantie Kind in Gezin

In Nederland zijn 44.000 kinderen, 2 procent van het totaal, uit huis geplaatst. Ruim de helft woont in pleeggezinnen. Voor de andere helft is dat niet haalbaar, door een gebrek aan pleegouders of doordat gedragsproblemen of beperkingen van de kinderen plaatsing bemoeilijken. Ruim 19.000 kinderen leven daardoor in kindertehuizen, of, erger nog, bivakkeren tijdelijk in gesloten instellingen of jeugdgevangenissen zonder dat ze een strafblad hebben.

In 2010 namen de Rudolphstichting, Gezinshuis.com en Het Maagdenhuis daarom het initiatief voor de oprichting van de Alliantie Kind in Gezin. Later zijn ook de Stichting Kinderpostzegels en jeugdzorginstelling ’s Heeren Loo toegetreden als kernpartners. Inmiddels hebben tientallen instellingen, fondsen en bedrijven zich als partner aangesloten bij de Alliantie.
De Alliantie wil de schrijnende situatie van veel uit huis geplaatste kinderen verbeteren door 10.000 extra plaatsen in gezinshuizen en pleeggezinnen te (doen) realiseren. Deze nieuwe plaatsen moeten leiden tot een evenredige afbouw van bestaande tehuizen.
De Alliantie besteedt specifiek aandacht aan de ontwikkeling van gezinshuizen. Het gezinshuis is bij uitstek geschikt voor kwetsbare kinderen, omdat de betaalde ouders daar meer tijd beschikbaar hebben en specifieke scholing krijgen.
Voor een bredere verspreiding van dit concept is ontwikkeling van de beroepsgroep nodig. De Alliantie is daarom een aantal projecten begonnen rond methodiekbeschrijving, onderzoek, certificering, opleiding en de vorming van een beroepsvereniging. Naast deze inhoudelijke projecten, vormen agendasetting en communicatie een steeds belangrijker onderdeel van de Alliantie.

Meer informatie over de Alliantie Kind in Gezin is te vinden op www.inhuisplaatsen.nu

Onze aandachtsgebieden