Landelijk Steunpunt Thuisadministratie

Mensen die hun post niet meer openen en het overzicht over hun financiën verliezen, verliezen ook hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Zij missen inkomsten, hebben geen overzicht (meer) op hun uitgaven en belanden in betalingsachterstanden en schulden. Veel mensen komen daardoor in een isolement terecht en ontwikkelen een groeiende angst voor de buitenwereld.

Deze problematiek was voor Het Maagdenhuis de reden om in 2006 samen met de Vereniging Humanitas en het Nationaal Ouderenfonds het Landelijk Steunpunt Thuisadministratie (LSTA) op te zetten. Dit steunpunt legt zich toe op verspreiding van het Thuisadministratie-concept, dat door Humanitas is ontwikkeld. Het LSTA fungeert als servicepunt voor bestaande projecten, als adviseur voor nieuwe initiatieven en als spil in de voortdurende ontwikkeling van de methodiek, het trainingsaanbod en de kwaliteitsborging.

Inmiddels zijn bijna 7.000 goed geschoolde vrijwilligers actief in meer dan 300 lokale Thuisadministratieprojecten.
Sinds 2008 steunt de Delta Lloyd Group Foundation het project met geld en vrijwilligers. Delta Lloyd  heeft een Stimuleringsfonds voor startende projecten in het leven geroepen. In 2011 werd het NiBud kernpartner in het project en in 2013 Stimulansz. 

Ernstige financiële problemen spelen bij steeds meer mensen een rol. Een deel van deze groep wordt toegelaten tot de schuldsanering. Een groeiend aantal mensen krijgt deze hulp niet (bijvoorbeeld door gebrek aan voldoende vaste inkomsten). Ook het aantal mensen dat meer dan drie jaar op het sociaal minimum leeft, neemt toe. De financiële problematiek van burgers verandert en wordt grimmiger. Als gevolg daarvan wordt de samenwerking tussen preventie en begeleiding door vrijwilligers (Thuisadministratie en maatjesprojecten) en formele hulpverlening (Schuldhulpverlening en Inkomensbeheer) steeds belangrijker. Nieuwe vormen ontstaan daaruit, zoals Thuisadministratie in langdurige trajecten, bijvoorbeeld voor mensen met psychische of psychiatrische problematiek, vrijwilligersprojecten in de Schuldhulpverlening, enz. 

Meer informatie over het Landelijk Steunpunt Thuisadministratie is te vinden op www.steunpuntthuisadministratie.nl

Lsta

Onze aandachtsgebieden