Voedselbank Eindhoven

Door de toename van het aantal meerjarig sociale minima, neemt de armoede in Nederland toe. Vooral de mensen uit deze inkomensgroep met schulden hebben het erg moeilijk. Aldus zijn steeds meer mensen in Nederland aangewezen op elementaire hulp van Voedselbanken. De Voedselbank in Eindhoven zag bijvoorbeeld het aantal cliënten in één jaar met 50 procent toenemen. Om die reden, maar ook omdat steeds vaker verse en diepvriesproducten worden aangeleverd, was recent een uitbreiding van koel- en vriesruimten nodig. Het Maagdenhuis leverde hier een bijdrage aan.

Voedselbank-eindhoven1
Voedselbank-eindhoven1 Voedselbank-eindhoven2

Onze aandachtsgebieden