Low Income Shelter Programme (Suriname)

Het Low Income Shelter Programme (LISP) is een woningverbeteringsprogramma van de Surinaamse overheid. Het programma biedt zeer arme gezinnen de mogelijkheid noodreparaties aan de eigen woning te doen. Bijna alle Surinaamse huishoudens zijn zelf eigenaar van hun huis en grond, maar velen zijn te arm om het onderhoud te betalen.
De begeleiding van de aanvragers wordt in Suriname uitgevoerd door vrouwenorganisaties. Stichting SARI is belast met de uitvoering in heel West Suriname (Nickerie, Coronie, Saramacca en Apoera en omgeving). Het eerste LISP-programma is gestart in 2003 en inmiddels verlengd tot 2016. De Stichting SARI heeft 2.000 gezinnen geholpen.

Hoe mooi het LISP project ook is, er zijn mensen die buiten de boot vallen doordat ze onder het bestaansminimum leven en niet voldoen aan de inkomenseisen of aan de verplichte eigen bijdrage. Ook kan de woning zo slecht zijn, dat die voor toelating tot het programma wordt afgekeurd. Veel problemen zijn er ook doordat aanvragers niet kunnen aantonen dat ze eigenaar van de woning zijn. Door een gebrekkige grondregistratie in het verleden, familieruzies en niet correct uitgevoerde boedelscheidingen bij overlijden, zijn er veel problemen met de eigendomspapieren in Suriname.

Afwijzing voor het LISP programma levert schrijnende en soms erg gevaarlijke situaties op in onbewoonbare woningen. De Stichting SARI wil elk jaar voor enkele van de meest urgente gevallen toch woningverbetering of nieuwbouw aanbieden, met behulp van donateurs. Zij werkt daarbij samen met de District Commisaris (DC). De impact van deze acties (en voorbeeldwerking) op de samenleving van Nickerie is groot. Deze steun aan mensen, die anders buiten de boot vallen, versterkt de aandacht bij de overheid (DC), de media en lokale bedrijven voor sociale nood van burgers.
Het Maagdenhuis heeft een bijdrage ter beschikking gesteld waarmee een viertal gezinnen kan worden geholpen.

Sari-lisp1
Sari-lisp1 Sari-lisp2 Sari-lisp3 Sari-lisp4 Sari-lisp5 Sari-lisp6 Sari-lisp7 Sari-lisp8

Onze aandachtsgebieden