Het Wereldhuis

Het Wereldhuis is een project van de Diaconie Amsterdam. Het Wereldhuis is een diaconaal centrum voor ongedocumenteerden, waarvan er ongeveer 14.000 in de hoofdstad zijn. Slechts een klein deel daarvan bestaat uit uitgeprocedeerde asielzoekers die illegaal in Nederland verblijven. Voor het merendeel gaat het om arbeidsmigranten zonder geldige verblijfsstatus of bijvoorbeeld slachtoffers van mensenhandel. Het Wereldhuis geeft noodhulp, maar biedt vooral ook voorlichting en ondersteuning. Het doel is dat de migranten in staat worden gesteld een reëel perspectief te krijgen op hun leven en daar vorm aan te geven.

Diaconie-wereldhuis1
Diaconie-wereldhuis1 Diaconie-wereldhuis2 Diaconie-wereldhuis3 Diaconie-wereldhuis4 Diaconie-wereldhuis5

Onze aandachtsgebieden