Fonds Bijzondere Noden Amsterdam

In Amsterdam is reeds in de jaren dertig van de vorige eeuw het Fonds Bijzondere Noden (FBNA) in het leven geroepen. Het Fonds verleent zowel individuele als projectmatige noodhulp en is een centraal adres voor hulp en advies. Doelgroep is de naar schatting zes- tot achtduizend Amsterdammers die in urgente financiële problemen verkeren. Het leidende principe is dat alleen telt of iemand in nood is, niet of iemand daar zelf deels verantwoordelijk voor is.

Sinds een aantal jaren steunt Het Maagdenhuis het FBNA. Het Maagdenhuis steunt niet zèlf mensen in nood, maar zorgt wel dat het noodfonds over middelen beschikt om deze belangrijke functie te vervullen. De FBNA in Amsterdam is een goed voorbeeld van samenwerking tussen overheid en particulier initiatief. 

Soortgelijke noodfondsen fungeren ook al langere tijd in enkele andere grotere steden in Nederland. In 2004 is een initiatief gestart om dit concept verder in Nederland te verspreiden. Inmiddels heeft dit geleid tot meer dan tien nieuwe noodfondsen volgens dit concept.

Onze aandachtsgebieden