Stichting SZOD en Bertolt Brechthuis

Tussen 1996 en 2005 heeft Het Maagdenhuis samen met de Volksbond en de woningcorporatie het Oosten geijverd voor een nieuw pension en opvang van zwerfjongeren. De betreffende jongeren hebben een zeer complex verleden en hebben veelal een psychiatrische achtergrond. Voor deze groep werd een geheel nieuwe aanpak ontwikkeld, gebaseerd op de methode Wonen Leren Werken.
Onder de paraplu van het samenwerkingsverband SZOD (Start Zwerfjongeren Onder Dak), werd het doel bereikt en het nieuwe Bertolt Brechthuis (BBH) in 2005 in een tijdelijke locatie geopend.
De grote investeringen in dit nieuwe huis van onder meer Het Maagdenhuis betroffen niet alleen het pand en de inrichting, maar ook de opbouw van een nieuw team, de aanstelling van een regisseur en de ontwikkeling van een competentiegerichte methodiek, specifiek afgestemd op jongeren met een complexe problematiek.

In 2009 werd een onderzoek afgerond naar de resultaten van deze hulpverlening nieuwe stijl. Uit het vierjarig onderzoek komt naar voren, dat de grote meerderheid van de jongeren op een positieve wijze uitstroomt (75%) en dat de verblijfperiode is teruggebracht van enkele jaren tot ruim een half jaar. Bij vertrek uit het BBH hebben de meeste jongeren tijdelijk werk of een zinvolle dagbesteding. Ook volgt het grootste deel een programma voor woontraining. De ruimte voor eigen verantwoordelijkheid van de jongere wordt geleidelijk groter en de afhankelijkheidsrelatie tussen jongere en hulpverlener verandert langzaam van karakter. De ontwikkeling van allerlei peerprojecten, en zelfs een mede door cliënten uitgevoerde kwaliteitsmonitor, vormen daarvan het bewijs.
In 2012 werd de ontwikkeling van het project definitief bekroond met de in gebruik name van de nieuwbouw in Oostpoort/Polderweg.

Berthold-brechthuis1
Berthold-brechthuis1 Berthold-brechthuis2 Berthold-brechthuis3

Onze aandachtsgebieden