Daklozenvakbond

De Protestantse Diaconie bekommert zich van oudsher om mensen in noodsituaties, zoals dak- en thuislozen. Langs verschillende wegen biedt de Diaconie onder meer noodhulp, opvang bij medische problemen, juridische steun en andere steun en advies.

In 2010 werd door enkele sleutelfiguren uit de doelgroep met steun van Het Maagdenhuis de Daklozenvakbond opgericht. Onder druk van de steeds strengere controles van de politie en de eisen uit de samenleving, kunnen zelfs daklozen zich niet aan formaliteiten onttrekken.
De vakbond helpt daklozen door ze een postadres te bieden, een ID-kaart voor ze te regelen en hulp te bieden via een inloopspreekuur.

Onze aandachtsgebieden