Altijd Onderweg prijs

Naast de investeringen in de opvang van zwerfjongeren in Amsterdam, zijn er ook verschillende andere projecten op dit gebied, elders in Nederland, door Het Maagdenhuis gesteund. Bij die steun paste ook de constatering, dat deze werksoort nog nieuw is en veel impulsen kan gebruiken, onder meer voor methodische ontwikkeling, samenwerking en gerichtheid op de jongeren zelf.

Vanuit dat besef heeft Het Maagdenhuis in 2004, in samenwerking met de Stichting Zwerfjongeren Nederland een innovatieprijs ingesteld: de Altijd Onderweg prijs. De prijs bedraagt € 10.000 en is inmiddels vijf keer toegekend bij een groeiend aantal inzendingen. In de eerste jaren kende de prijs veel belangstelling uit de hoek van de formele zorg. Sinds 2009 is de prijs tweejarig en nadrukkelijk bestemd voor innovatieve en kleinschalige initiatieven. Deze nieuwe opzet heeft er toe geleid, dat de prijs in 2009 is toegekend aan een groep jongeren uit de doelgroep, die een training heeft ontworpen voor woonbegeleiding door vrijwillige ‘ervaringsdeskundigen’. De dag van de uitreiking was een ongekend spektakel. Dit heeft de aandacht voor de zorg voor dakloze jongeren in Nederland veel goed gedaan. De aanwezigheid van H.K.H. Prinses Maxima heeft daar zeker aan bijgedragen.

Altijd-onderwegprijs1

Onze aandachtsgebieden