Xenia Hospice

Voor jongeren met een levensbedreigende ziekte is het moeilijk een balans te vinden tussen de ziekte en behandeling en het leven dat ze willen leiden. Jongeren hebben andere wensen en kampen met specifieke existentiële en sociale vragen. Onzekerheid over nog vervulbare wensen en ambities spelen een grote rol. Maar ook missen jongeren met een terminale ziekte vaak contact met leeftijdgenoten. Ook zijn deze jongeren nog thuiswonend en spelen niet zelden moeilijke gezinsomstandigheden een rol. Een terminale ziekte van jongeren legt een extreem zware druk op patiënt en omgeving. Door de langdurige belasting voor het gezin kunnen relatieproblemen ontstaan.
In de medische zorg, ook in andere landen, worden jongeren met een ernstige ziekte steeds meer als een specifieke doelgroep beschouwd, die om specifieke methodieken vraagt, zowel qua medische behandeling als qua sociale benadering.

In de palliatieve zorg kennen we hospices voor volwassenen (de gasten zijn voornamelijk ouderen) en voor kinderen t/m 18 jaar. Voor jongeren en jongvolwassenen met een beperkte levensverwachting of een levensbedreigende ziekte is er geen passende voorziening.

Het Maagdenhuis steunde het initiatief van Xenia Hospice. Dit huis biedt respijtzorg, overbruggingszorg en terminale zorg voor jongeren. Xenia hospice is een zogenaamd high care hospice, maar kent wel een grote inzet van vrijwilligers.
Naast de zorg en begeleiding probeert Xenia het sociale isolement van de jongeren onder de aandacht te brengen en tevens wordt lotgenotencontact ondersteund. Tenslotte investeert Xenia in een adviesfunctie aan zorgverleners om zo een bijdrage te leveren aan een betere kwaliteit van leven van deze jongeren.

Onze aandachtsgebieden