Stichting Flagen: ‘Spijkenisjes’ in/vanuit geriatrisch centrum De Es in Spijkenisse.

De stichting Flagen probeert (in de zorg aan kwetsbare mensen) een omgeving te creëren waarin ontmoeting, beleving en zelfreflectie worden bevorderd, liefst op een ontspannen en creatieve /speelse manier.

Het project Spijkenisjes is ontwikkeld voor het geriatrisch centrum de Es, een verpleeghuis met 98 bewoners. In de ouderenzorg zien we helaas alom, dat bewoners in anonimiteit leven. Dit heeft verstrekkende effecten op de levenskwaliteit en ook op de wijze van bejegening. Spijkenisjes probeert die anonimiteit weg te nemen en het contact met andere bewoners, familie en inwoners van Spijkenisse blijvend te versterken.

In de wereld om de oudere heen legt het project drie maatschappelijke ringen:
- Binnen: een persoonlijk nisje naast de slaapkamer van elke bewoner. Dit nisje wordt met behulp van jongeren, vrijwilligers en mantelzorgers gevuld aan de hand van het levensverhaal van de bewoner.
- Buiten: de lange dwaalgangen van de afdelingen. Dit worden ingericht met geveltjes, natuur, etalages, maar ook met ‘sensaties’ (geluiden, geuren). Zo ontstaan niet alleen voor bewoners, maar ook voor bezoekers meer handvatten bij het bezoek. Het vullen gebeurt met de historische vereniging, archief en verzamelaars. De grote nissen in de gangen worden ‘aangekleed’ met geuren, geluiden, afwisselend muziek en verhalen, zodat ze uitnodigen om te blijven zitten en niet naar een kamer te vluchten. Schoolkinderen, leden van de Rotary of familie spreken verhalen in. Op de gangen zijn ook vertrouwde straatbeelden en lokkende lichtbronnen te zien, wisselend met het dagritme.
- Er op uit: voor familie is het een groot verdriet dat men niet meer samen naar een concert of theater kan. Een kleine ruimte in huis wordt ingericht als minitheater.

Spijkenisjes maakt de leefomgeving van bewoners aansprekender, maar is bovenal gericht op blijvende ontmoeting tussen bewoners, familie en de gemeenschap van Spijkenisse. Individuen en groepen van buiten het verpleeghuis raken betrokken bij de Es, maar raken ook meer betrokken bij elkaar. Familie van bewoners wordt meegenomen in het proces en krijgt meer begrip voor de belevingswereld van hun dementerende vader of moeder, opa of oma.

Onze aandachtsgebieden