Hospice Lansingerland

Het initiatief voor het hospice is genomen door woningcorporatie 3B Wonen met Vierstroom Zorgring als samenwerkingspartner. In eerste aanleg werd de haalbaarheid onderzocht van een high-care hospice in de omgeving van Bergschenhoek. Het onderzoek wees uit dat er zeker voldoende palliatieve bedden waren, maar dat er een duidelijke behoefte was aan meer diversiteit (een kwalitatieve behoefte). Het uiteindelijke resultaat van de verkenning is een bijna-thuis-huis.
Voor dit low-care hospice is een groep van 70 vrijwilligers geworven en getraind. Er zijn twee coördinatoren aangesteld, die voorheen in de sectoren zorg en welzijn hebben gewerkt en daardoor een groot netwerk hebben onder huisartsen, (oncologie-afdelingen van) ziekenhuizen enz.
Het Hospice Lansingerland werkt nauw samen met de lokale welzijnsstichting, die tevens het aanbod verzorgt voor de Vrijwillige Palliatieve Thuiszorg.
Het hospice biedt 24uurszorg in de context van de individuele levensstijl. Ook wordt dagzorg en tijdelijk verblijf (respijtzorg) geboden. Er zijn diverse mogelijkheden voor persoonlijke verzorging, activiteiten en verwenzorg.

Onze aandachtsgebieden