Dilemma’s in de Zorg

Een bijzonder project dat Het Maagdenhuis steunt is de ontwikkeling van een spel: ‘Dilemma’s in de zorg’. Dit spel maakt morele dilemma’s in de zorg voor ouderen methodisch, maar ook speels bespreekbaar bij mensen die in de zorg werken. Het spel is gebaseerd op het KOKO-spel dat in Rotterdam werd ontwikkeld door medewerkers van zorgorganisatie De Stromen. KOKO staat voor Kiezende Ouderen in een Kansrijke Omgeving en beoogt op speelse manier de dialoog tussen ouderen, familie, verzorgers en begeleiders op gang te brengen.
Dit project past goed bij Het Maagdenhuis, omdat het niet alleen de zorg- en behandelvragen betreft, maar ook wezenlijke vraagstukken, als bejegening door het personeel en de leefsfeer in tehuizen aan de orde stelt.

Onze aandachtsgebieden