ASKV – Steunpunt Vluchtelingen

Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan en een menswaardige behandeling. Ook vluchtelingen en asielzoekers die in ons land verblijven, vaak zonder papieren. Het Maagdenhuis ondersteunt dit principe in het giftenbeleid. 
De zorgplicht van de overheid voor deze groep is niet altijd even goed geregeld.  Daarom ondersteunt Het Maagdenhuis initiatieven waarin mensen zich inzetten voor deze groep, wanneer die tussen wal en schip valt. Projecten die ervoor zorgen dat mensen een dak boven hun hoofd hebben, medische zorg krijgen en juridisch begeleid worden. Of weer wat perspectief zien in het leven. Met als uitgangspunt hen zoveel mogelijk aan te spreken op hun eigen kracht.

Mensen zonder papieren met ernstige psychische problemen krijgen regelmatig niet de zorg waar ze recht op hebben. Uit onderzoek blijkt dat de GGZ-instellingen niet zijn toegerust op deze specifieke doelgroep en dat medewerkers van deze instellingen vaak niet op de hoogte zijn van de regelingen in de wet. Daarin staat dat iedereen, ook een ongedocumenteerde, recht heeft op medisch noodzakelijke zorg.

Het ASKV, Steunpunt Vluchtelingen, biedt opvang en begeleiding aan mensen zonder verblijfsvergunning met ernstige psychische problemen, zodat zij uiteindelijk terecht kunnen in reguliere GGD instellingen.

Askv1
Askv1 Askv2

Onze aandachtsgebieden