Hulp aan kwetsbare groepen

Er zijn vele redenen waardoor mensen zó tussen wal en schip raken dat zij slechts met hulp van anderen uit hun benarde situatie kunnen komen. Ziekte, onverwachte tegenslagen of onvoorziene wijziging in omstandigheden kunnen mensen plotseling in een positie brengen waarin ze de grip op het leven verliezen.
Gelukkig zijn er altijd mensen die zich het lot van anderen zodanig aantrekken dat ze in actie komen. Het Maagdenhuis geeft die mensen en organisaties het steuntje in de rug, waardoor zij hun noodzakelijke en goede werk beter kunnen uitvoeren.
Bij veel van deze projecten spelen vrijwilligers een grote rol. Waar het werk geheel of gedeeltelijk door beroepskrachten wordt gedaan, gaat het vaak om kleinere organisaties in de maatschappelijke opvang.
De betrokkenheid van fondsen is voor deze projecten van eminent belang. In veel gevallen strekt die betrokkenheid zich uit over meerdere jaren.

Diaconie-wereldhuis4

Onze aandachtsgebieden