Ouderenproject Nationaal Ouderenfonds

Bij pesten gaan de gedachten meteen uit naar kinderen. Minder algemeen bekend is dat ouderen in woonzorgcentra ook regelmatig met pesterijen te maken krijgen. Het Maagdenhuis financiert een project dat kennis verzamelt over dit pestgedrag bij ouderen. In 2011 werd een pestprotocol opgesteld. In 2012 is een Pesten Platform in het leven geroepen en een expertmeeting georganiseerd. Met de verzamelde kennis is een voorlichtingsprogramma ontwikkeld. Dit programma omvat onder meer een training van bewoners, personeel en management. Daarnaast is een theatervoorstelling ontwikkeld. Deze voorstelling maakt pestgedrag aanschouwelijk, zet de toeschouwer aan het denken en brengt de discussie op gang. In 2013 werd dit programma door het Nationaal Ouderenfonds in een zestal verpleeg- en verzorgingstehuizen uitgevoerd. Alles is gericht op bewustwording en kennisuitwisseling. 

Onze aandachtsgebieden