Leefkringhuizen Amsterdam Noord

Het Leefkringhuis helpt met negen huizen iedereen in Amsterdam Noord die hulp nodig heeft. Het Gère Paulussenhuis bestaat nu ruim 30 jaar en is eenvoudig te omschrijven als het meest basale vangnet dat er bestaat. Aanvankelijk was dit ‘huis’ bedoeld voor de Vogelbuurt/IJpleinbuurt, later is het uitgegroeid tot een voorziening voor het gehele stadsdeel Amsterdam Noord.

Het Gère Paulussenhuis begon als een logeerhuis voor zwervende kinderen en een spreekuur voor informatie en adviesvragen. De organisatie is uitgegroeid tot een 'Leefkringhuis' met negen locaties: voor jongeren die op straat zwerven, voor slachtoffers van huiselijk geweld, voor tienermoeders, voor mensen met urgente noden rond uitkering, huurproblemen, etc. De stijl van het huis is uitgesproken idealistisch en men probeert met te weinig geld rond te komen.
Het Leefkringhuis biedt steun aan de allerkwetsbaarsten in de samenleving en begeleidt cliënten tot zij weer zelfstandig kunnen zijn op de vitale levensdomeinen als wonen, inkomen en zorg. Dit wordt bereikt door interventie, opvang en actieve begeleiding naar instanties.

In de laatste maanden van 2008 viel in Amsterdam onverwacht en onverklaarbaar het doek voor de liefdevolle opvang van de Zusters Augustinessen van Sint Monica in de Warmoesstraat. Door dit verlies dreigden tientallen vrouwen en kinderen, slachtoffers van huiselijk geweld, op straat te belanden. Onder aanmoediging van velen, ook van de GGD en het gemeentebestuur werd in enkele maanden een nieuwe opvangvoorziening uit de grond gestampt.
De woningcorporatie Eigen Haard stelde ruimte beschikbaar, Ahold financierde de inrichting en opknapwerkzaamheden. Alleen was omtrent de dekking van de exploitatiekosten, zo midden in het begrotingsjaar, geen zekerheid te krijgen. Het Maagdenhuis heeft zich voor deze exploitatietekorten op het project garant gesteld.

Gere-paulussenhuis1
Gere-paulussenhuis1 Gere-paulussenhuis2 Gere-paulussenhuis3 Gere-paulussenhuis4 Gere-paulussenhuis5 Gere-paulussenhuis6 Gere-paulussenhuis7

Onze aandachtsgebieden