Stichting Exodus

Stichting Exodus biedt reeds 20 jaar aan ex-gedetineerden opvang en begeleiding. Als de omstandigheden dat toelaten worden langgestraften in de laatste maanden van detentie en tijdens het proefverlof begeleid. Het doel is gerichte voorbereiding op de terugkeer, scholing en huisvesting te bieden. Door deze voorbereiding nemen de kansen op een normaal zelfstandig functioneren in de samenleving toe, zonder terug te vallen in crimineel gedrag.

Exodus is nadrukkelijk verbonden met de kerken. Vragen over geloof en zingeving hebben een concrete plaats in het begeleidingsconcept.
Aanvankelijk was Exodus een vrijwilligersorganisatie. Sinds 2002 zijn er naast de duizenden vrijwilligers ook 200 beroepskrachten actief. Het aantal huizen is uitgegroeid tot elf, verspreid over het land.

De aanpak van Exodus is effectief. Zo is berekend dat alleen Exodus Amsterdam de maatschappij jaarlijks al een besparing van meer dan 1 miljoen euro oplevert. Door meer vaste bronnen van inkomsten, heeft Exodus zijn activiteiten kunnen verbreden, bijvoorbeeld naar projecten gericht op de familieleden en achterblijvers.
Een interessante, nieuwe trend is dat de buitenwereld vaker binnen de muren van penitentiaire inrichtingen wordt gehaald door het organiseren van culturele of informatieve activiteiten, teneinde de kloof met de samenleving te verkleinen.

Het Maagdenhuis heeft tal van projecten en inrichtingskosten voor nieuwe vestigingen gesteund. Te denken valt aan de door Exodus Nederland zelf ontwikkelde training Toekomst Traject Plan (TTP). Exodus Utrecht kreeg steun voor het project Buitenkans, bestaande uit driedaagse outdoortrainingen voor jongvolwassen ex-gedetineerden om gedragsverandering en zelfinzicht te bevorderen.

Onze aandachtsgebieden