Humanitas: Kinderen van ouders in detentie

Per jaar belanden 4.000 moeders in de gevangenis, kleine kinderen achterlatend die elders opgevangen moeten worden. De kinderen hebben last van schuldgevoelens en loyaliteitsconflicten. Hun concentratie vermindert, hun zelfbeeld gaat omlaag, de gezondheid en schoolprestaties gaan naar beneden.

Met het programma Gezin in Balans worden (ex-) gedetineerde moeders en hun kinderen ondersteund, vanaf de aanvang van detentie tot en met de fase van nazorg. Binnen dit programma heeft Het Maagdenhuis een over vier jaar gespreide bijdrage gegeven voor het project “Wie let er op de kleintjes?”.

In dit project wordt beoogd de relatie tussen kind en moeder tijdens de detentie te verbeteren. Dit krijgt vorm door speciale bezoekochtenden in een kindvriendelijk ingerichte bezoekruimte.
Ook op andere wijze wordt het isolement van de kinderen doorbroken en hun netwerk versterkt. Door de inzet van een gezinsmaatje worden de achterblijvende kinderen en het (tijdelijke) vervangende gezinsverband begeleid. De verzorgers en kinderen worden voorgelicht en zonodig begeleid in het vinden van gangbare hulp en regelingen.
In de beide deelprojecten worden proefprojecten uitgevoerd, die elk 150 kinderen bereiken. Na afronding zal er een overdraagbare methodiek beschikbaar zijn.

Onze aandachtsgebieden