Empowerment

Mensen kunnen om uiteenlopende redenen minder sterk staan ten opzichte van hun omgeving of de samenleving in het algemeen. Empowermentgerichte projecten kunnen heel effectief zijn voor mensen die een problematisch verleden of zelfs een trauma hebben te verwerken. We kennen vele voorbeelden van projecten voor vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, kinderen met ouders in de gevangenis, tienermoeders of slachtoffers van pestgedrag. Zulke projecten passen heel goed bij het beleid van Het Maagdenhuis, dat gericht is op eigen kracht en zelfredzaamheid.

Het zou te eenvoudig zijn om alleen te richten op projecten ten gunste van de slachtoffers. Ook (ex-) daders kunnen veel steun hebben aan projecten rond empowerment. Projecten gericht op ex-gedetineerden, teneinde ze voor te bereiden op terugkeer in de samenleving en ze te oefenen in gedragsverandering, zijn heel succesvol gebleken. Soms is er zelfs maar een dunne grens tussen daders en slachtoffers, zoals we zien in pestgedrag. De daders van nu zijn vaak de slachtoffers van gisteren.

Gere-paulussenhuis6

Onze aandachtsgebieden