Suriname

Het Maagdenhuis is sinds 2008 zelfstandig actief in Suriname. Tot eind 2014 zijn er drie hoofdlijnen in ons beleid:
a. ontwikkeling van ouderenzorg, met name in het westelijk gebied;
b. kansen vergroten van kinderen uit het binnenland door beter onderwijs in hun directe omgeving of door betere mogelijkheden om dit onderwijs in de stad te volgen (internaten);
c. enkele bijzondere min of meer losstaande projecten ten behoeve van arme gezinnen, vroegtijdig schoolverlaters, vrouwen, daklozen, tienermoeders, huiselijk geweld, gehandicapte kinderen.

Voor onze besluiten over aanvragen houden we rekening met de specifiek Surinaamse omstandigheden. Ondanks de steun van de Surinaamse overheid voor vele maatschappelijke initiatieven, weten we dat veel organisaties nooit meer dan circa 10% basisfinanciering van de overheid zullen krijgen. Ook weten we, dat kwetsbare doelgroepen in Suriname een erg laag inkomen hebben en daardoor nauwelijks een eigen bijdrage kunnen geven voor de verleende zorg of diensten. En tenslotte zien we, dat de mogelijkheden voor incidentele financiering teruglopen, omdat veel Nederlandse fondsen Suriname niet meer als hun werkgebied beschouwen.
Nog meer dan in andere landen, verdienen Surinaamse projecten onze aandacht voor duurzaamheid. Organisaties die grotendeels gefinancierd worden door donaties en subsidies hebben nauwelijks toekomst.
Als onderdeel van ons werk, ondersteunen we daarom projecten in het ontwikkelen van een verdienmodel, waarmee zij na enkele jaren een belangrijk deel van de exploitatie kunnen dekken. Zulke verdiensten kunnen afgeleid zijn van de primaire activiteiten, maar soms biedt juist een nevenactiviteit de beste mogelijkheden. De oplossing kan activiteiten op allerhande gebieden betreffen.

Sinds 2011 heeft Het Maagdenhuis een samenwerkingsverband met de WIN-groep in Nickerie. WIN heeft breed scala aan sociale voorzieningen in Nickerie opgezet, onder andere mantelzorgondersteuning, leerwerkplaatsen, een bibliotheek, en woonvoorzieningen voor ouderen.

In 2013 heeft het Maagdenhuis in Suriname 17 projecten gesteund, waarvan meer dan de helft in Nickerie. Deze projecten variëren van verbeteringen in woonomstandigheden, tot leerwerkplaatsen en projecten ter aanvulling op het reguliere onderwijs.

Suriname1
Suriname1 Suriname2 Suriname3 Suriname4 Suriname5 Suriname6 Suriname7 Suriname8

Onze aandachtsgebieden