Senegal en Togo

Het Maagdenhuis steunt in Senegal en Togo voornamelijk projecten in de volgende sectoren:
- Landbouw/ schoon water
- Scholing
- Ouderen
- Opvang kinderen/ weeshuizen
- Ontmoeting

De door Het Maagdenhuis gesteunde projecten in Senegal zijn doorgaans een initiatief van vrouwengroepen, zonder formele organisatievorm. Zoals in veel landen werkt ook in Senegal en Togo in rurale gebieden het hele gezin mee op het land. Bepaalde taken en zelfs bepaalde gewassen wordt (bijna) uitsluitend aan vrouwen toegewezen. Door de invoering van hulpmiddelen en machines kan de opbrengst van de landbouw worden vergroot. Het Maagdenhuis werkt in Senegal aan het verbeteren van de landbouwtechnieken. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan duurzaamheid en zorg voor het milieu. Sommige projecten zijn gericht op verbetering van de interne organisatie van vrouwengroepen, de opslag en verhandeling van producten. Het Maagdenhuis heeft ook een project gericht op de bouw van onderwijsruimten ondersteund.

In Togo werkt Het Maagdenhuis voornamelijk samen met lokale NGO’s. Aanvankelijk waren de projecten vooral gericht op economische ontwikkeling en onderwijs (van vrouwen en kinderen). In de laatste jaren ondersteunt Het Maagdenhuis ook enkele projecten voor dagopvang en noodhulp aan ouderen, een weeshuis, preschool, verbetering van de opslag van oogst en verbetering van productiemethoden.

Senegal1
Senegal1 Senegal2 Senegal3 Senegal4 Senegal5 Senegal6 Senegal7 Senegal8 Senegal9 Togo1 Togo2 Togo3 Togo4 Togo5 Togo6 Togo7 Togo8 Togo9 Togo10 Togo11 Togo12

Onze aandachtsgebieden