De Weekend Academie

De Weekend Academie van de Stichting Educatieve Begeleiding Amsterdam geeft (veelal allochtone) kinderen ‘een zetje in de rug’. Veel allochtone ouders zijn niet in staat hun kinderen te helpen met school. HBO studenten  en vrijwilligers nemen die taak over en geven kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool en uit klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs een middag in het weekend begeleiding bij hun schoolwerk en hun algemene ontwikkeling. Voor elke 4 à 5 leerlingen is er een begeleider. Regelmatig komen ook gastsprekers over hun beroep vertellen.

De eerste Weekend Academie opende in 2006 haar deuren in het Amsterdamse stadsdeel Bos en Lommer. Inmiddels zijn er al negen vestigingen in vier steden. Zo helpt de Weekend Academie de kansen van kinderen te vergroten en hun talenten te ontwikkelen, zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen.

Weekendakademie1
Weekendakademie1 Weekendakademie2 Weekendakademie3 Weekendakademie4

Onze aandachtsgebieden