Weekendscholen

Het idee van aanvullend onderwijs in de weekenden is al oud. Een traditioneel voorbeeld is de zondagsschool, gericht op religieuze en culturele vorming. De hedendaagse vormen van weekendonderwijs dienen verschillende doelen. Sommige instellingen zijn gericht op het overbruggen van achterstanden van kwetsbare leerlingen, andere instellingen bevorderen juist talentontwikkeling van (meer) begaafde kinderen. Ook religieuze en culturele doelstellingen komen bij het weekendonderwijs nog steeds voor.
Het Maagdenhuis steunt al een aantal jaren, zoals zo veel fondsen, verschillende vormen van weekendonderwijs (met uitzondering van de religieuze vormen). Ons beleid voor de langere termijn is dat weekendonderwijs in toenemende mate moet samenwerken met het regulier onderwijs met organisatorische bundeling als uiteindelijk resultaat.

Weekendakademie3

Onze aandachtsgebieden